Úvod       Podklady pro zpracování posudku       Poskytované služby       Oprávnění       Smluvní spolupráce       Fotogalerie       Kontakt

Podklady pro zpracování posudku


- výpis z listu vlastnictví
- kopie katastrální mapy
- údaje o stáří nemovitosti, a roku provedení stavebních úprav
- nájemní smlouvy (pokud je nemovitost pronajata)
- geometrický plán v případě rozdělení pozemku, či nemovitosti


U komerčních nemovitostí :

- údaje o vý‘i nájemného, příp. o ročním zisku z pronájmu
- pojistné
- daň z nemovitosti
- případně též náklady na údržbu objektu
- náklady na správu objektu

Karel Holub, Růžová 83, 393 01 Pelhřimov, 777 166 620, kholub.pacov@email.cz