Úvod       Podklady pro zpracování posudku       Poskytované služby       Oprávnění       Smluvní spolupráce       Fotogalerie       Kontakt

Oprávnění


Cetrifikát odhadce nemovitostí IQN


Jmenovací dekret Krajský soud


Osvědčení o absolvování BIVŠ
Karel Holub, Růžová 83, 393 01 Pelhřimov, 777 166 620, kholub.pacov@email.cz